Cícerová krémová polievka, Divinový guláš na maďarský spôsob

6.50