0

 

Ochrana osobných údajov

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom osobných údajov je UrFit Food s.r.o. webovej stránky urfitfood.net, so sídlom: M.R. Štefánika 462/7 934 01 Levice, Slovenská republikaSprávca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky – Zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a s legislatívou Európskej únie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. V maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD A ZDROJE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje za účelom výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez udeleného súhlasu, spracúvame osobné údaje len na základe udeleného súhlasu.

Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom e-mailovej správy a súbory cookies, ktorých ukladanie ste povolili vo vašom prehliadači.

Nezbierame a ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame za účelom:

  • Merania návštevnosti a skvalitnenia služieb – prostredníctvom súborov cookies získavame údaje o návštevnosti našej webovej stránky, prezeraných informáciach a ďalšej aktivite na nej. Tieto údaje zbierame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom nastavení vo vašom prehliadači.

4. NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Spracovaním osobných údajov poverujeme aj ďalšie subjekty – tzv. spracovateľov. Pri ich výbere dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú potrebné na výkon ich činnosti. Spracovatelia, s ktorými zdieľame osobné údaje sú povinní tieto údaje bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie dohodnutej služby.

Medzi spracovateľov, ktorých využívame patria:

  • správca webovej stránky,
  • poskytovateľ hostingovvých služieb,
  • poskytovateľ nástrojov na analýzu webovej stránky.

5. DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV

Údaje, ktoré sme získali prostredníctvom súborov cookie spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies – tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači.

6. PRÁVA PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z dôvodu spracúvania vašich osobných údajov vám nasledujúce práva:

  • Nesúhlas so spracovaním osobných údajov pri použití nástrojov na analýzu webovej stránky môžete vyjadriť vypnutím súborov cookies vo vašom prehliadači.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: urfitfood@urfitfood.net alebo priamo na našu adresu.

7. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prijali sme všetky nevyhnutné opatrenia technického, personálneho a kontrolného charakteru, aby sme zabezpečili čo najvyššiu úroveň ochrany vašich osobných údajov.

Osobné údaje v elektronickej forme ukladáme v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.